Česance, merino vlna, plstění, ovčí kožešiny
Česance merino vlna, potřeby pro plstění, prodej ovčích kožešin

Obchodní podmíky


Uživatelský účet.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy


Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Cena zboží a platební podmínky


Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


 •  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 •  bezhotovostně převodem v Kč na účet prodávajícího č. 2100426956/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“); pro jiné měny 

  ve tvaru IBAN CZ8520100000002100426956, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

  nebo stejný účet Fio banka na Slovensku ve tvaru:  2100426956/8330.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

E-shop nepodléhá zákonu o EET nepřijímá hotovost, neumožňuje platbu za zboží kartou.

Při převzetí zboží  dobírkou probíhá platba při převzetí zboží od přepravní společnosti. Platba v hotovosti, nebo kartou přepravci zásilky nepodléhá zákonu o EET, protože prodávající je tato platba převáděna přepravcem na bank. účet bezhotovostně.

Doprava, poštovné a úhrady zboží

Zásilku si můžete nechat doručit:

Českou poštou – balík do ruky, balík na poštu do hmotnosti 30 kg - poštovné je stanoveno paušální částkou 95 Kč (dobírka +40, předem na účet 0,- kč včetně DPH).

Termín doručení zásilky na jakoukoliv adresu v ČR hned následující pracovní den po podání zásilky do rozhodné doby max 48 h. Adresátovi je zaslána SMS nebo e-mail  s informací o předpokládaném termínu doručení.

Českou poštou  doporučené psaní ( balíček) zboží zasíláme v plastové obálce- poštovné 55 Kč (dobírka 40 Kč, včetně DPH ). Doporučujeme zvolit v případě menší objednávky vlněných česanců 100g-500g max, rozměry zásilky max. 50x35x5 cm (5 cm=šířka balíčku).  nebo žádný z rozměrů nesmí přesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm.Nejde zvolit v případě objednávky kožešin a většího množství sad.

Při převzetí zásilky kupujícím doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad, nejlépe písemně, oznámit přepravci samotnému či prodávajícímu.

Českou poštou – cenný balík do zahraničí na Slovensko - poštovné 250 Kč, balíky do hmotnosti 10 kg. Nad 10 kg bude cena dopočítána podle váhy. Termín doručení zásilky je obvykle 4 dny. Platba pouze předem na účet, na Slovensko nezasíláme na dobírku. Platba v eurech. objednávku je nutné zadat v měně Eur, kterou si přepnete v úvodu objednávky.

Osobní odběr - v případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno.

 Zásilkovna - poštovné 69 kč (na dobírku +19 kč, předem na účet +0 kč) objednávka bude zaslána na zvolenou pobočku následující den po expedici, kde si ji budete moci vyzvednout do 7 dnů od uložení. O doručení zásilky na zvolenou pobočku Vás služba Zásilkovna bude informovat SMS zprávou, ve které Vám bude zasláno heslo, nutné pro vyzvednutí zásilky. Maximální hmotnost zásilky: max do 5 kg , max.strana 70cm, max.součet 120 cm 

Objednávky přijímáme automaticky přes e-shop, písemně a e-mailem.
Zboží, které máme na skladě, vychystáváme a expedujeme ihned dle systému pořadí přijetí objednávek max. však do 5-ti pracovních dnů.
Není-li uvedené zboží skladem, budeme Vás informovat o termínu dodání.
 
Při platbě bankovním převodem je zboží odesíláno až po připsání částky v plné výši ceny objednaného zboží na účet prodávajícího.
 
Minimum odběru:
 
U vlněných česanců je minimální množství 25 gramů od jedné barvy, ale pro posílání musí mít vaše objednávka v součtu alespoň 200 gramů.
 
 

Záruka a reklamace:

O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li Občanský zákoník jinak, shodou s kupní smlouvou podle rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Jste-li přesvědčeni o tom, že námi dodané zboží má vadu na kterou se vztahuje záruka, či je v jiném rozporu s kupní smlouvou, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu.  Zboží spolu s oznámením můžete zaslat na adresu místa pro uplatnění reklamací: Wool Buy s.r.o., česance-vlna, Trojanovice 730, PSČ: 744 01.                                                                                                                                                    

                     Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod):

 • V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. (toto neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího) .
 • Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 • Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží dodací lhůty společně dohodnuté.
 • Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít.
 • Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. zboží bylo kupujícím spotřebováno nebo zničeno), musí kupující poskytnout protihodnotou peněžitou náhradu toho, co již nemůže vrátit. V případě, že je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu škody a započíst svůj nárok s vrácenou kupní cenou a vrátit kupujícímu kupní cenu takto sníženou. 

Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě, zašlete zboží spolu s oznámením o svém rozhodnutí na adresu Wool Buy s.r.o., česance-vlna, Trojanovice 730, PSČ: 744 01. V oznámení uveďte číslo Vašeho bankovního účtu, na který bude poukázána kupní cena za zboží včetně nákdadů na zaslání zboží dopravného. Úhradu za zaslání zboží zpět k prodejci k reklamaci nebo vrácení hradí kupující.  K oznámení přiložte kopii nebo originál dodacího listu nebo faktury. Po přijetí bude provedena kontrola zboží a vrácená částka bude poukázána v co nejkratší lhůtě na Váš účet max do 14 dní.


         Ochrana osobních dat:

Respektujeme Vaše soukromí. Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nám v objednávce budou použity pouze pro účely vyřízení odeslané objednávky a doručení zboží. Kupující souhlasí s použitím zadaných údajů pro účely odeslané objednávky a doručení zboží.

 Obecná ustanovení
 1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.cesance-vlna.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho internetového obchodu je především elektronická pošta.
 2. Smlouva o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 3. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám do 24 hodin náš internetový obchod formou elektronické pošty nebo Vám telefonicky na Vámi uvedený kontakt potvrdíme, že byla objednávka přijata. V případě, že objednané zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, budeme Vás co nejdříve informovat o možném termínu dodání.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 5. V případě stornování objednávky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním nebo odesláním zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů a v případě, že objednané zboží bylo nutné na přání zákazníka obstarat (nákup zboží "na objednávku"). 
Facebook
 
Kontakt

 

Dagmar Kotrbová

Wool Buy s.r.o

e- shop CESANCE-VLNA

Trojanovice 730

744 01 Frenštát p.R.

gsm.:+420 605 743 208

kotrbova@cesance-vlna.cz
 
IČ:29395267
DIČ:CZ29395267
registrace: KS v Ostravě spis.zn. C 38678 
 
 
Copyright © www.cesance-vlna.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.cesance-vlna.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace